Kullanım Koşulları

Provideo A.Ş.’ye ait bu web sitesini kullanmaya başladığınız andan itibaren, aşağıda yazılı kullanım koşullarını okumuş ve tüm içeriği kabul etmiş sayılırsınız.
Eğer bu kullanım koşullarının tümüne ya da bir kısmına uymayı kabul etmiyorsanız, bu web sitesini şu andan itibaren kullanmamalısınız.
Kullanım koşulları, Provideo A.Ş. tarafından, önceden bilgi verilmeksizin değiştirilebilir.
Bu sayfada belirtilen şartlardan bir ya da birkaçının ihlal edilmesi durumunda, herhangi bir uyarı ya da bilgi vermeye gerek kalmadan, kullanımınızı kısıtlama ya da son verme hakkımız saklıdır.
Bu web sitesini kullanırken, yaptığınız tüm işlemlerden kişisel olarak sorumlu olduğunuzu, bu eylemleriniz nedeniyle zarar görebilecek herkesin zararlarını tazmin etmek zorunda kalacağınız önemle ihtar olunur.
Burada yazılı olan hususların herhangi birinin yasalar çerçevesinde, kanun koyucu, herhangi bir resmi mercii ya da mahkemelerce geçersiz addolunması diğer maddelerin geçerliliğini etkilemez. Bu sitede yer alan her türlü metin, ses, görüntü, grafik, logo, resim, fotograf, teknik ve bilgi amaçlı çizimler, proje şemaları, sesli veya sessiz klipler, animasyon, video ve hertürlü müzik kayıtları, yazılımlar, broşürler, ürünlere ait kullanım klavuzları ve diğer dökümanlar, program kodları, web sitesinin dış görünümü, tasarımı, düzenlenmiş veya olduğu gibi kullanılmış içerik ve derlemelerin tamamı, marka ve model isimlerinin tamamı, yazılı teknik makaleler, endüstriyel tasarımı, yazı içeren bilgi ve belge, ticari marka ve her tür fikri mülkiyet, bunlarla sınırlı olmamak ve bunlara bağlı her türlü haklar dahil olmak üzere, yalnızca Provideo A.Ş. ve ilgili şirketlere/markalara veya içerik sağlayıcılarına ait olup, yalnızca sahipleri tarafından ve sahiplerinin izni ile kullanılmaktadır ve telif hakları kapsamındadır, halen mevcut ve yürürlüğe girecek olan tüm T.C. mevzuatı, uluslararası telif hakkı ve marka yasaları ve uluslararası sözleşmeler ile koruma altındadır.
Bunlar herhangi bir şekilde izinsiz kopyalanamaz, üzerinde değişiklik yapılamaz, kiralanamaz, ödünç verilemez, iletilemez ve yayınlanamaz.
Bu siteden alınan her türlü ses, görüntü, yazı içeren hiçbir bilgi ve belge satılamaz veya herhangi bir kâr amacıyla dağıtılamaz.
Provideo A.Ş.’in ve/veya konuyla ilgili izin sahiplerinin, yazılı izni olmaksızın kısmen veya tamamen, doğrudan veya dolaylı olarak aynen ya da başka bir şekilde kullanımı, iktibası, kopya edilmesi, çoğaltılması, değişiklik yapılması, depolanması, başka bir bilgisayara yüklenmesi, postalanması, dağıtımı, nakli, tekrar yayınlanması, teşhiri, uyarlanması, işlenmesi, temsili, ticari amaçla elde bulundurulması, satılması veya yukarıda sayılan fiillerin teşvik edilmesi, yapılmasının kolaylaştırılması yasaktır.
Ancak, bu sitede duyurulan tüm haklar saklı tutulmak koşuluyla, kullanıcılar kendi kişisel ve ticari olmayan kullanım amaçları için, kullanacakları bilgi, tablo, broşür ve her türlü döküman ile bunlarla ilişkili olarak resim, teknik çizim ve fotograf gibi malzemeleri kişisel bilgisayarlarına indirebilirler.
Provideo A.Ş. sitesindeki bulunan farklı bağlantılar, kullanıcıyı diğer şirket veya markaların web sitelerine yönlendirebilir.
Provideo A.Ş., bu sitelerin içeriği, doğruluğu veya işleviyle ilgili olarak hiç bir sorumluluk üstlenmez.
Provideo A.Ş., bağlantısı verilen sitelerde daha sonra olabilecek herhangi bir değişiklikten de sorumlu değildir.
Provideo A.Ş. ya da bu web sitesinin oluşturulması, üretilmesi veya iletilmesinde yer alan diğer herhangi bir üçüncü taraf, bu siteye erişim veya sitenin kullanımından doğabilecek herhangi bir doğrudan, dolaylı, arızi, tali veya cezai zarar, ziyan veya hasardan sorumlu tutulamaz.
Provideo A.Ş., bu sitede yer alan herhangi bir ses, görüntü, yazı içeren bilgi ve belgenin belirli bir amaca uygunluğunu garanti etmez. Sitede verilen ürün ve hizmet bilgilerinde zaman içinde değişiklikler olabilir.
Provideo A.Ş. bu bilgilerin değişmeksizin aynı ve her zaman doğru kalacağını iddia ve garanti etmez.
Sitedeki ürünlerin fiyat ve teknik bilgilerinde olabilecek yazım ve güncelleme hataları bağlayıcı değildir.
Ürün ve fiyat bilgilerinde olabilecek yanlış, eksikler ve güncelleme hataları bağlayıcı değildir.
Bu web sitesine ve bağlı sitelere erişiminiz, kullanmanız veya bu siteden herhangi bir ses, görüntü, yazı içeren bilgi ve belge indirmeniz nedeniyle bilgisayar donanımınızda veya diğer bağlı ürünlerde olabilecek herhangi bir hasardan Provideo A.Ş. sorumlu tutulamaz. Bu sitede edinilen kullanıcı bilgileri Provideo A.Ş. “Gizlilik Bildirimi” başlığı altındaki şartlara göre kullanılabilirler.